32 476 73 55

NEURO-MED
Centrum Terapii Nerwic,
Depresji i Uzależnień

Image

Oferta

Poradnie realizują swoje zadania poprzez lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii, psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów uzależnień. Świadczenia zdrowotne realizowane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami oraz spełniające odpowiednie wymagania zdrowotne.
Icon

PORADNIA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
DLA DOROSŁYCH

Icon

PORADNIA LECZENIA
UZALEŻNIENIA
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
OD ALKOHOLU

Icon

PORADNIA LECZENIA
UZALEŻNIENIA
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
OD ŚRODKÓW
PSYCHOAKTYWNYCH

*}}